Predictive profiling Nederland - | - Predictive Profiling

 

Wat is "Predictive profiling?"

"Predictive profiling" wordt meestal geassocieerd met het kunnen onderkennen van ‘verdacht gedrag’, maar Predictive Profiling gaat veel verder dan ‘verdachte gedragingen’.

Centraal bij deze methodiek staat dan ook het detecteren van personen, objecten en elementen, die uiteindelijk wordt samengevat tot ‘informatie’ die afwijkt van de norm.

Deze proactieve beveiligingsmethode wordt wereldwijd door security experts  beschouwd als evolutionair en vernieuwend.

Als afwijkingen van de normale situatie worden herkend, dan kunnen voordat het feit is begaan maatregelen worden genomen ter voorkoming van bijvoorbeeld uitvoering van terroristische activiteiten, criminele plannen of gewelddadig gedrag.

 

 

 

Profiling is dus feitelijk het activeren van de menselijke radar door het vergroten van het kennisniveau en het benodigde inzicht.

[ Top ]

 

Geen evenementen