Predictive profiling Nederland - | - Predictive Profiling

Proactief beveiligen is de toekomst

Predictive Profiling is de enige methode om, door middel van slimme interventie, terroristische of criminele activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. 

Op dit moment reageert de beveiliger nog reactief op incidenten of alarmeringen. Het voorkomen van deze incidenten wordt in de toekomst een belangrijkere taak voor de beveiliger. Waarom vinden we dat zo?

Hiervoor zijn twee belangrijke redenen te geven:

De eerste reden is dat met deze methodiek het daadwerkelijk voorkomen van een incident, dan wel het beperken van de overlast en schade mogelijk is. In de meeste gevallen is er dan ook geen dader (het strafbaar feit heeft immers niet plaatsgevonden) en de schade voor bijvoorbeeld de ondernemer is  zeer beperkt tot nihil. En dat laatste staat in schril contract met de zeer hoge schadebedragen voortkomend uit de huidige reactieve beveiligingsmethodiek.

De tweede reden is zijn de kosten van beveiliging. Het huidige kostenplaatje voor het reactief beveiligen (geldt ook voor collectieve beveiliging) rijst de pan uit. Met als gevolg dat in plaats van reactief beveiligen – waarbij een beveiligingsbedrijf of beveiliger pas in actie komt na een incident of (alarm)melding – ondernemers en beveiligingsbedrijven steeds meer kiezen voor proactief beveiligen. Proactief beveiligen is meer doen met minder mensen.

De slimme interventie begint met het waarnemen van afwijkend gedrag. Hierdoor onderken je dreiging. Vervolgens zet je als profiler het meest effectieve wapen in dat je bezit namelijk het stellen van vragen, ofwel Security Questioning.

Het is dus uiteindelijk de effectiviteit van de methodiek (het voorkomen van incidenten of de overlast en schade te beperken) met de aanzienlijke financiële voordelen die voor een omslag gaan zorgen.

Beveiligers die beschikken over de juiste competenties kunnen vanuit hun bestaande functie/rol hierdoor in de nabije toekomst van grote toegevoegde waarde worden voor beveiligingsbedrijven, omdat ze de veiligheid binnen hun werkterrein aanzienlijk kunnen verbeteren.

[ Top ]

 

 

Geen evenementen